Co je dražba nemovitostí

Dražba nemovitostí je způsob, při kterém se nemovitosti prodávají veřejně nejvyšší nabídce. Tento způsob prodeje je často využíván při nuceném prodeji, například v důsledku exekuce nebo insolvence vlastníka nemovitosti, ale také při dobrovolných dražbách, kdy majitel chce prodat svou nemovitost rychle a za co nejvýhodnější cenu.

Dražba nemovitostí - jak probíhá dobrovolná a nedobrovolná dražba nemovitosti v exekuci

Proč jsou dražby nemovitostí atraktivní

Dražby nemovitostí přitahují širokou škálu kupujících, od jednotlivců hledajících svůj nový domov až po investory, kteří chtějí rozšířit svůj realitní portfolio. Hlavním lákadlem dražeb je možnost získat nemovitost za výhodnou cenu. Často se totiž stává, že nemovitosti v dražbě se prodávají pod jejich tržní hodnotou. Další výhodou je transparentnost – každý zájemce má stejné podmínky a možnost účastnit se dražby.

Typy dražeb: veřejné vs. online dražby

Existují dva hlavní typy dražeb nemovitostí: veřejné dražby a online dražby.

Veřejné dražby se konají na konkrétním místě, kde se všichni zájemci sejdou osobně. Tyto dražby často probíhají v dražebních síních nebo jiných veřejných prostorách, kde se mohou účastníci setkat, sledovat dražbu a přihazovat na místě.

Online dražby probíhají na specializovaných webových platformách, které umožňují zájemcům přihazovat na nemovitosti z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Tento typ dražby je stále populárnější díky své pohodlnosti a dostupnosti, což umožňuje účastníkům z různých míst bez nutnosti cestovat.

Zpětný výkup nemovitostí - oddlužení bez ztráty nemovitosti

Jste v tíživé finanční situaci a hrozí vám ztráta nemovitosti? Díky našemu zpětnému výkupu nemovitostí můžete získat potřebné finanční prostředky a zároveň si zachovat střechu nad hlavou.

Nabízíme rychlé a efektivní řešení, které vám umožní vyplatit dluhy, zastavit exekuce a vyhnout se dražbě. Vaši nemovitost odkoupíme za férovou cenu a umožníme vám zůstat v ní jako nájemce, s možností odkupu zpět.

Jak dražba probíhá

Před dražbou: příprava a registrace

1.

Vyhledání nemovitosti v dražbě

Prvním krokem je najít nemovitost, která vás zajímá. Informace o dražbách můžete najít na specializovaných webových stránkách, v dražebních katalozích nebo prostřednictvím realitních kanceláří.

2.

Prohlídka nemovitosti

Doporučuje se osobní prohlídka nemovitosti před dražbou. Prohlídky jsou obvykle organizovány dražebníkem v předem stanovených termínech.

3.

Registrace k dražbě

Abyste se mohli dražby zúčastnit, musíte se zaregistrovat. Registrace zahrnuje vyplnění přihlašovacího formuláře a složení dražební jistoty, což je záloha, kterou vrátí, pokud nevyhrajete dražbu.

4.

Seznámení se s podmínkami dražby

Před dražbou je důležité se seznámit s podmínkami dražby, které jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Tyto podmínky zahrnují informace o nemovitosti, minimální vyvolávací cenu, podmínky přihazování a lhůty pro úhradu kupní ceny.

Během dražby: jak se účastnit a přihazovat

1.

Zahájení dražby

Dražbu zahajuje dražebník, který představí nemovitost a oznámí vyvolávací cenu. Účastníci dražby mohou začít přihazovat.

2.

Přihazování

Přihazování probíhá postupně podle pravidel stanovených dražebníkem. Každý účastník má možnost zvýšit nabídku o předem stanovenou částku. Přihazování pokračuje, dokud nejsou žádné další nabídky.

3.

Ukončení dražby

Dražba je ukončena, když je dosažena nejvyšší nabídka a žádný další účastník nepřihazuje. Dražebník oznámí konečnou částku a vítěze dražby.

Po dražbě: co dělat po vydražení

1.

Úhrada kupní ceny

Po úspěšné dražbě je vítěz povinen uhradit kupní cenu v stanovené lhůtě. Tato lhůta je uvedena v dražebních podmínkách a obvykle se pohybuje v řádu několika týdnů.

2.

Převod vlastnictví

Po úhradě kupní ceny následuje právní převod vlastnictví nemovitosti. Tento převod je zaznamenán v katastru nemovitostí, čímž se stáváte oficiálním vlastníkem nemovitosti.

3.

Převzetí nemovitosti

Posledním krokem je fyzické převzetí nemovitosti. Je vhodné si nemovitost důkladně prohlédnout a zkontrolovat její stav.

Co je třeba vědět o dobrovolných a nedobrovolných dražbách

Nedobrovolná dražba (exekuční)

Právní důvody

Exekuční dražby se konají na základě rozhodnutí soudu nebo exekutora při vymáhání dluhů. Majitel nemovitosti je povinen splatit své závazky a pokud tak neučiní, nemovitost je prodána v dražbě.

Průběh dražby

Exekuční dražby mají přísná pravidla a podmínky, které musí být dodrženy. Nemovitost je prodávána v několika kolech, přičemž vyvolávací cena může být snížena, pokud nemovitost není prodána v prvním kole.

Rizika

Při exekučních dražbách existuje vyšší riziko právních komplikací, včetně nedořešených závazků nebo právních vad nemovitosti.

Dobrovolná dražba

Právní důvody

Dobrovolné dražby jsou organizovány majiteli nemovitostí, kteří chtějí prodat svou nemovitost rychle a za co nejlepší cenu. Tento typ dražby je často používán investory a developerskými společnostmi.

Průběh dražby

Průběh dobrovolné dražby je flexibilnější a často méně formální než u exekučních dražeb. Vyvolávací cena je stanovena majitelem nemovitosti a dražebník organizuje dražbu dle jeho pokynů.

Výhody

Dobrovolné dražby obvykle zahrnují menší právní rizika a poskytují větší jistotu pro kupujícího.

Poskytneme peníze na nákup nemovitosti v dražbě

Financujeme dražby nemovitostí


Koupě nemovitosti v dražbě je skvělou příležitostí, jak získat nemovitost za výhodnou cenu, avšak financování může být složité. Naše společnost vám poskytne potřebné prostředky na úhradu kupní ceny a zajistí bezproblémové financování.

Peníze na dražbu

Zpětný výkup nemovitostí s možností odkoupení nemovitosti do vašeho vlastnictví po určité době

Výkup s nájemním bydlením

Prodejte svou nemovitost rychle a bez starostí díky naší službě zpětného výkupu nemovitostí. Získejte finanční prostředky a zároveň zůstaňte bydlet ve svém domově s možností nájmu.

  • Řešíme dluhy a exekuce
  • Peníze máte do 2 dnů!
  • Neplatíte provizi RK
  • V bytě či domě nadále bydlíte